Sõnakogud


Sõnaveeb 2019

Bibliograafiline kirje (EKI uus sõnastikuportaal):

Sõnaveeb 2019. https://sonaveeb.ee [The WordWeb 2019]
Arendanud ja toimetanud Indrek Hein, Jelena Kallas, Kristina Koppel, Margit Langemets, Kaur Männiko, Tõnis Nurk, Ülle Viks.
Arendaja OÜ TripleDev: Martin Laubre, Raigo Ukkivi, Arvi Tavast, Sander Lastovets, Sander Rautam.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. http://www.sonaveeb.ee (14.2.2019)

Portaali loomist ja arendamist on rahastanud Haridus- ja Teadusministeeriumi digipöörde programm (2018–2021) ja EKI-ASTRA programm (2016–2022). Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi Ekilex loomist on rahastanud EKI-ASTRA programm (2016–2022).


Eesti keele sõnaraamat 2019

Bibliograafiline kirje (uus veebisõnaraamat Sõnaveebis):

Eesti keele sõnaraamat 2019. [The Dictionary of Estonian, DicEst]
Toimetanud Margit Langemets, Mai Tiits, Udo Uibo, Tiia Valdre, Piret Voll.
Koostanud Katrin Kuusik, Külli Kuusk, Margit Langemets, Mai Tiits, Udo Uibo, Tiia Valdre, Piret Voll.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. https://sonaveeb.ee (14.2.2019)

Sõnaveebis avaneb selle sõnakogu sisu EESTI->EESTI detailses vaates.


Eesti keele naabersõnad 2019

Bibliograafiline kirje (uus veebisõnaraamat Sõnaveebis):

Eesti keele naabersõnad 2019. [The Estonian Collocations Dictionary, ECD]
Toimetanud ja koostanud Jelena Kallas, Kristina Koppel, Geda Paulsen, Maria Tuulik.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. https://sonaveeb.ee (14.2.2019)

Sõnaveebis avaneb selle sõnakogu sisu EESTI->EESTI detailses vaates.


Eesti keele põhisõnavara sõnastik 2019

Bibliograafiline kirje (2. veebiversioon Sõnaveebis):

Eesti keele põhisõnavara sõnastik 2019 (1. trükk 2014). [The Basic Estonian Dictionary, BED] 2., kohandatud veebiväljaanne.
1. trüki toimetanud Jelena Kallas, Mai Tiits ja Maria Tuulik.
1. trüki koostanud Madis Jürviste, Kristina Koppel ja Maria Tuulik.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. https://sonaveeb.ee (14.2.2019)

Sõnaveebis avaneb selle sõnakogu sisu EESTI->EESTI lihtsas vaates.

Sõnaraamatu 1. trüki veebiversioon


Eesti-vene õpilase ÕS 2019

Bibliograafiline kirje (2. veebiversioon Sõnaveebis):

Eesti-vene õpilase ÕS 2019 (1. trükk 2011). 2., kohandatud veebiväljaanne.
1. trüki toimetanud Helle Leemets ja Tiina Leemets.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. https://sonaveeb.ee (14.2.2019)

Sõnaveebis avaneb selle sõnakogu sisu EESTI->VENE lihtsas vaates.

Sõnaraamatu 1. trüki veebiversioon


Eesti-vene sõnaraamat 2019

Bibliograafiline kirje (2. veebiversioon Sõnaveebis):

Eesti-vene sõnaraamat 2019. (1. trükk 1997–2009.) 2., täiendatud ja kohandatud veebiväljaanne.
1. trüki toimetanud Anne Romet, Nelli Melts, Maimu Liiv, Elli Riikoja, Inna Martoja, Savvati Smirnov, Mare Tetsov, Mai Tiits, Tiia Valdre ja Enn Veskimägi.
1. trüki koostanud Jelena Kallas, Helga Laasi, Tiiu Lagle, Helle Leemets, Maimu Liiv, Hele Pärn, Anne Romet, Leeni Simm, Ülle Viks, Asta Õim.
Uute sõnade osa toimetanud Jelena Kallas, Nelli Melts.
Uute sõnade osa koostanud Nelli Kotova, Maia Melts, Kristiina Matt, Valentina Tubin.
Eesti Keele Instituut. https://sonaveeb.ee (14.2.2019)

Sõnaveebis avaneb selle sõnakogu sisu EESTI->VENE detailses vaates.

Sõnaraamatu 1. trüki veebiversioon


EKI eesti keele morfoloogiline andmebaas 2019

Bibliograafiline kirje (veebiversioon Sõnaveebis):

Eesti Keele Instituudi eesti keele morfoloogiline andmebaas 2019.
Koostanud Ülle Viks, Indrek Hein, Katrin Tsepelina.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. https://sonaveeb.ee (14.2.2019)


EKI vene keele morfoloogiline andmebaas 2019

Bibliograafiline kirje (veebiversioon Sõnaveebis):

Eesti Keele Instituudi vene keele morfoloogiline andmebaas 2019.
Arendanud ja toimetanud Indrek Hein, Katrin Tsepelina, Jelena Kallas.
Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb 2019. https://sonaveeb.ee (14.2.2019)

Andmebaas on genereeritud pymorphy2 morfoanalüsaatori abil Open Corpora XML-sõnastiku alusel.